O xogo é unha actividade que se usa para diversión e pracer dos participantes, moitas veces, incluso como unha ferramenta educativa.  Os xogos normalmente difiren da obra de arte, pero en moitos casos estes non teñen unha diferenciación moi clara.
A primeira referencia ós xogos que existe é do ano 3000 a. C. Os xogos son considerados como parte da experiencia humana e están presentes en todas as culturasProbablemente, as cóxegas, combinado co riso, son un das primeiras actividades recreativas, ó tempo que unha das primeiras actividades de comunicación antes da aparición da linguaxe.
 
O xogo é unha actividade inherentemente humana. Todos aprendemos a relacionarnos co noso ambiente familiar, material, social e cultural a través dos xogos. Este é un concepto moi rico, amplo, versátil e ambivalente implica unha clasificación difícil. 
Etimoloxicamente, os investigadores informan que o xogo de palabras vén de dúas palabras en latín: «iocum e ludus-ludere» Ambos se refiren a broma, diversión, e moitas veces son utilizados de forma intercambiable co termo actividade recreativa.Presentamos moitas opcións do xogo, así como, o dicionario da Real Academia velo como un exercicio regras recreativas en que é gañado ou perdido. Pero esta polissemia e subxectividade dos distintos autores implica que calquera definición é non só unha visión parcial para o fenómeno lúdico. Probablemente o xogo, como calquera realidade sociocultural, é imposible de definir en termos absolutos e, polo tanto, a configuración describen algunhas das súas características. Entre as conceituações máis populares pretenden o seguinte:Huizinga (1987): O xogo é unha acción libre ou ocupación, o que ocorre dentro dun certo tempo e límites de espazo, regras como absolutamente vinculante, pero aceptou libremente acción, que ten un fin en si mesmo e vai acompañado por un sentimento de tensión , alegría e conciencia de ser, que na vida común.Gutton, P (1982): É unha forma privilexiada de expresión para os nenos.Cagigal, JM (1996): Acción libre, espontáneo, desinteresado e inconseqüente a ser realizado en unha limitación temporal e espacial de vida normal, segundo certas regras, ou conxunto improvisado cuxo elemento é a información de tensión.En conclusión, os autores deses e doutros como Roger Caillois, Moreno Palos, etc.inclúen nas súas definicións unha serie de características comúns a todos os puntos de vista, dos cales algúns dos máis representativos son:O xogo é unha actividade libre: é un evento voluntario, ninguén é obrigado a xogar.Está situado dentro duns imperativos limitados espazo e tempo previamente establecidos ou improvisada no momento do xogo.Ten unha natureza incerta. Como unha forma creativa, espontánea e orixinal, o resultado final varía constantemente, o que motiva a presenza dunha incerteza agradable que cativa a todos.É unha expresión que ten un fin en si, é libre, desinteresada e inconseqüente. Este recurso será moi importante nas brincadeiras infantís, pois non permite calquera fallo.O xogo é ambientado nun mundo á parte, a narrativa ficcional é como un xogo de acción, lonxe da vida cotiá, unha mensaxe continua simbólico.É unha actividade convencional, pois cada xogo é o resultado dun acordo social establecido polos xogadores, que proxectou o xogo e determinar a súa orde interna, as limitacións e regras
¿Estamos seguros de que estamos brindándolle ós nosos nenos e nenas a posibilidade de que exerzan o seu dereito ó xogo?
¿Somos conscientes de todas a bondades do xogo?
¿Apoiamos o suficiente a capacidade creativa, investigadora, de expresión de emocións, de relación, de experimentar, arriscar…. de vivir dos nosos pequenos e pequenas?

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *